Σαγγιάς Όρος

Όρος Σαγγιάς Όρος

Χάρτης Όρος Σαγγιάς Όρος

Σαγγιάς Όρος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.604890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.432110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σαγγιάς Όρος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sangias, Sangias Oros, Sangiás, Sangiás Óros, Σαγγιάς, Σαγγιάς Όρος

Σαγγιάς Όρος, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sangias Oros or Sangiás Óros is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more