Σαλμώνη

Κατοικημένη περιοχή Σαλμώνη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σαλμώνη

Σαλμώνη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.660060000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.535080000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σαλμώνη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koukoura, Koúkoura, Salmoni, Salmóni, Salomi, Salómi, Σαλμώνη

Σαλμώνη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Salmoni or Salmóni is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work