Σελάδα

Κορυφή Σελάδα

Χάρτης Κορυφή Σελάδα

Σελάδα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.447920000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.987070000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σελάδα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Selada, Seláda, Σελάδα

Σελάδα, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Selada or Seláda is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature