Σελλί

Κατοικημένη περιοχή Σελλί

Χάρτης σημείων κοντά σε Σελλί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Selli, Sellí, Σελλί

Σελλί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Selli or Sellí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work