Σχοινιά

Κατοικημένη περιοχή Σχοινιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σχοινιά

Σχοινιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.261520000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.705490000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σχοινιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Schoinia, Σχοινιά

Σχοινιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 6 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Schoinia or Schoiniá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work