Σκεπαστή

Κατοικημένη περιοχή Σκεπαστή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σκεπαστή

Σκεπαστή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.917350000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.049040000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκεπαστή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Skepasti, Σκεπαστή

Σκεπαστή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 8 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Skepasti or Skepastí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work