Σκήτη

Κατοικημένη περιοχή Σκήτη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σκήτη

Σκήτη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.310120000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.650370000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκήτη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dedeler, Dedelér, Skiti, Skíti, Σκήτη

Σκήτη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Skiti or Skíti is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work