Σκλούπο

Κατοικημένη περιοχή Σκλούπο

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σκλούπο

Σκλούπο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.528620000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.030730000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκλούπο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ambelokhori, Ambelokhorion, Ambelokhóri, Ambelokhórion, Ampelochori, Ampelochorion, Ampelochóri, Ampelochórion, Skloupa, Skloupo, Skloúpa, Αμπελοχώρι, Αμπελοχώριον, Σκλούπο

Σκλούπο, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 100 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ampelochori or Ampelochóri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work