Σκοπός

Κατοικημένη περιοχή Σκοπός

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σκοπός

Σκοπός Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.867620000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.642950000000

Κοντά σε Σκοπός (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκοπός (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Setina, Skopos, Skopós, Sétina, Σκοπός

Σκοπός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 114 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Skopos or Skopós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work