Σολοχιανά

Κατοικημένη περιοχή Σολοχιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σολοχιανά

Σολοχιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.390420000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.709670000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σολοχιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Solochiana, Solochianá, Σολοχιανά

Σολοχιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Solochiana or Solochianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work