Σπάρτον

Κατοικημένη περιοχή Σπάρτον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σπάρτον

Σπάρτον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.202940000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.874850000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σπάρτον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sartakli, Sartaklí, Sparto, Sparton, Spárto, Spárton, Σπάρτο, Σπάρτον

Σπάρτον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sparto or Spárto is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work