Σπήλαιον

Κατοικημένη περιοχή Σπήλαιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σπήλαιον

Σπήλαιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.004220000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.283630000000

Κοντά σε Σπήλαιον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Σπήλαιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Spilaio, Spilaion, Spílaio, Spílaion, Σπήλαιο, Σπήλαιον

Σπήλαιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Spilaio or Spílaio is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work