Σύδενδρον

Κατοικημένη περιοχή Σύδενδρον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σύδενδρον

Σύδενδρον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.121140000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.350810000000

Κοντά σε Σύδενδρον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Σύδενδρον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sidhendhron, Sindhendron, Sydendro, Sydendron, Sídhendhron, Síndhendron, Sýdendro, Sýdendron, Σύδενδρο, Σύδενδρον

Σύδενδρον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sydendro or Sýdendro is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work