Συδινή

Κατοικημένη περιοχή Συδινή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Συδινή

Συδινή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.074420000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.022610000000

Κοντά σε Συδινή (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Συδινή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Elmanli, Elmanlí, Sidhini, Sidhiní, Sydini, Sydiní, Συδινή

Συδινή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sydini or Sydiní is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work