Τάλης

Κατοικημένη περιοχή Τάλης

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τάλης

Τάλης Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.190260000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.169280000000

Κοντά σε Τάλης (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Τάλης (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dalu, Dalú, Talis, Tális, Τάλης

Τάλης, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Talis or Tális is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work