Τέντα

Λόφος Τέντα

Χάρτης Λόφος Τέντα

Τέντα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.547280000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.156700000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τέντα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tenda, Tenta, Ténta, Τέντα

Τέντα, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tenta or Ténta is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m