Τεριάχι

Όρος Τεριάχι

Χάρτης Όρος Τεριάχι

Τεριάχι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.065860000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.874030000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τεριάχι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Gouves, Goúves, Teriachi, Teriakhi, Teriáchi, Teriákhi, Τεριάχι

Τεριάχι, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Teriachi or Teriáchi is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more