Θεοδωριανά

Κατοικημένη περιοχή Θεοδωριανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Θεοδωριανά

Θεοδωριανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.364090000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.594560000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Θεοδωριανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Theodoriana, Theodorianá, Θεοδωριανά

Θεοδωριανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 8 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Theodoriana or Theodorianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work