Θερμηά

Κατοικημένη περιοχή Θερμηά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Θερμηά

Θερμηά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.373270000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.429790000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Θερμηά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Thermi, Thermia, Thermiá, Thérmi, Θέρμη, Θερμηά

Θερμηά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Thermi or Thérmi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work