Τού Κουτσιά

Εναλλακτικές ονομασίες: Tou Koutsia, Toú Koutsiá, Τού Κουτσιά

Τού Κουτσιά, Κορυφή ή κορυφογραμμή που προεξέχει πλευρικά από μια κύρια οροσειρά

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tou Koutsia or Toú Koutsiá is Spur, a subordinate ridge projecting outward from a hill, mountain or other elevation