Τρυπητά

Κατοικημένη περιοχή Τρυπητά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τρυπητά

Τρυπητά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.003170000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.904710000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τρυπητά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tripita, Tripitá, Trypita, Trypitá, Τρυπητά

Τρυπητά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Trypita or Trypitá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work