Τσακοπιακαίικα

Κατοικημένη περιοχή Τσακοπιακαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσακοπιακαίικα

Τσακοπιακαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.849420000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.312060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσακοπιακαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsakopiakaiika, Tsakopiakaíika, Τσακοπιακαίικα

Τσακοπιακαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsakopiakaiika or Tsakopiakaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work