Τσικολιανά

Κατοικημένη περιοχή Τσικολιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσικολιανά

Τσικολιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.406530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.190380000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσικολιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsikoliana, Tsikolianá, Τσικολιανά

Τσικολιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsikoliana or Tsikolianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work