Τσουκαλαίικα

Κατοικημένη περιοχή Τσουκαλαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσουκαλαίικα

Τσουκαλαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.155530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.647620000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσουκαλαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsoukalaiika, Tsoukalaíika, Tsoukaleika, Tsoukaléïka, Τσουκαλαίικα

Τσουκαλαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 393 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsoukalaiika or Tsoukalaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work