Τζίκηδες

Κατοικημένη περιοχή Τζίκηδες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τζίκηδες

Τζίκηδες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.729180000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.470660000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τζίκηδες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tzikides, Τζίκηδες

Τζίκηδες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 55 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tzikidhes or Tzíkidhes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work