Ύφαλος Αστρακάρης

Ύφαλος Ύφαλος Αστρακάρης

Χάρτης σημείων κοντά σε Ύφαλος Αστρακάρης (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ifalos Astrakaris, Yfalos Astrakaris, Ífalos Astrakáris, Ýfalos Astrakáris, Ύφαλος Αστρακάρης

Ύφαλος Αστρακάρης, Απόφυση του πυθμένα της θάλασσας που δεν εξέχει της επιφάνειας και έχει μικρή έκταση

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Yfalos Astrakaris or Ýfalos Astrakáris is Shoal, a surface-navigation hazard composed of unconsolidated material