Βαλτί

Κατοικημένη περιοχή Βαλτί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βαλτί

Βαλτί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.052460000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.998610000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βαλτί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Valti, Βαλτί

Βαλτί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 16 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Valti or Valtí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work