Βανιάνον

Κατοικημένη περιοχή Βανιάνον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βανιάνον

Βανιάνον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.070650000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.846800000000

Κοντά σε Βανιάνον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Βανιάνον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Balabali, Balabalí, Balabanli, Vaniano, Vanianon, Vaniáno, Vaniánon, Vonianon, Βανιάνο, Βανιάνον

Βανιάνον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vaniano or Vaniáno is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work