Βελούσι

Κατοικημένη περιοχή Βελούσι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βελούσι

Βελούσι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.627930000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.395370000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βελούσι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Velousi, Velouzi, Veloúzi, Βελούσι

Βελούσι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 22 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Velousi or Veloúsi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work