Βιδιάκι

Κατοικημένη περιοχή Βιδιάκι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βιδιάκι

Βιδιάκι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.792950000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.810290000000

Κοντά σε Βιδιάκι (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Βιδιάκι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vidhaki, Vidhiaki, Vidhiakion, Vidhiáki, Vidhiákion, Vidháki, Vidiaki, Vidiakion, Vidiáki, Vidiákion, Βιδιάκι, Βιδιάκιον

Βιδιάκι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vidiaki or Vidiáki is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work