Βιρός

Κατοικημένη περιοχή Βιρός

Χάρτης σημείων κοντά σε Βιρός (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Virou, Biros, Viros, Virós, Áno Viroú, Βιρός

Βιρός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1201 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Viros or Virós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work