Βολιναίος Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Βολιναίος Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Βολιναίος Ρέμα

Βολιναίος Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.336100000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.867080000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βολιναίος Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Volinaios Potamos, Volinaios Rema, Volinaíos Potamós, Volinaíos Réma, Βολιναίος Ρέμα

Βολιναίος Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Volinaios Rema or Volinaíos Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land