Βώροι

Κατοικημένη περιοχή Βώροι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βώροι

Βώροι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.068150000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.810390000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βώροι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Voroi, Vorroi, Vóroi, Vórroi, Βώροι

Βώροι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 726 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Voroi or Vóroi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work