Ξινάρα

Κατοικημένη περιοχή Ξινάρα

Χάρτης σημείων κοντά σε Ξινάρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Xinara, Xinára, Ξινάρα

Ξινάρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Xinara or Xinára is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work