Ξηρόρρεμα

Ποτάμι ή ρέμα Ξηρόρρεμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Ξηρόρρεμα

Ξηρόρρεμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.317360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.820470000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ξηρόρρεμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Xerorema, Xerorremma, Xerórremma, Xirorrema, Xirórrema, Ξηρόρρεμα

Ξηρόρρεμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Xirorrema or Xirórrema is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land