Ζαρκαδιά

Κατοικημένη περιοχή Ζαρκαδιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ζαρκαδιά

Ζαρκαδιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.018870000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.640630000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ζαρκαδιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Karajilar, Karajilár, Zarkadhia, Zarkadhiá, Zarkadia, Zarkadiá, Ζαρκαδιά

Ζαρκαδιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 598 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Zarkadia or Zarkadiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work