Τοπικό διαμέρισμα Αβραμυλιάς

Damaskinia

Νομός: 
KAVALAS
Δήμος: 
NESTOU
Macedonia

Avramylia

Νομός: 
KAVALAS
Δήμος: 
NESTOU
Macedonia
Subscribe to RSS - Τοπικό διαμέρισμα Αβραμυλιάς