Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ασκανιά (νησίδα)

Νομός: 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δήμος: 
ΘΗΡΑΣ
Νησιά Αιγαίου

Εσχάτη (νησίδα)

Νομός: 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δήμος: 
ΘΗΡΑΣ
Νησιά Αιγαίου

Καλόλιμνος (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Νησιά Αιγαίου

Ποντικούσα (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Νησιά Αιγαίου

Τσιμηντήρι (νησίδα)

Νομός: 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δήμος: 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Διπλό (νησίδα)

Νομός: 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δήμος: 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Στρογγυλή (νησίδα)

Νομός: 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δήμος: 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Πέρα Τριοβασάλος

Νομός: 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δήμος: 
ΜΗΛΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Αντίμηλος (νησίδα)

Νομός: 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δήμος: 
ΜΗΛΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Σαφονήδι (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Νησιά Αιγαίου

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου