Περιφερειακή ενότητα ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ατσακιδόπούλο (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Αστακίδα (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Λακκί

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Κήπος Αφιάρτη

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Άγιος Ιωάννης Αφιάρτη

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Φοινίκι

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Λάστος

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Μυρτώνας

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Κυρά Παναγιά

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Κατώδιο

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Περιφερειακή ενότητα ΚΑΡΠΑΘΟΥ