Τοπικό διαμέρισμα Νεαπόλεως

Νισπήτας

Νομός: 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος: 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κρήτη

Κουρούνες

Νομός: 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος: 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κρήτη

Περάμπελα

Νομός: 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος: 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κρήτη

Ξερά Ξύλα

Νομός: 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος: 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κρήτη

Πέτρος

Νομός: 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος: 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κρήτη

Νοφαλιάς

Νομός: 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος: 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κρήτη

Περονίδες

Νομός: 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος: 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κρήτη

Αδραβάστος

Νομός: 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος: 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κρήτη

Μακρυγέννησα

Νομός: 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος: 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κρήτη

Σούβλος

Νομός: 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος: 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κρήτη

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Τοπικό διαμέρισμα Νεαπόλεως