Αφιωνίτικα

Κατοικημένη περιοχή Αφιωνίτικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αφιωνίτικα

Αφιωνίτικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.736100000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.655610000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αφιωνίτικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Afionitika, Αφιωνίτικα

Αφιωνίτικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 3 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Afionitika or Afionítika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work