Αμυγδαλιά

Κατοικημένη περιοχή Αμυγδαλιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αμυγδαλιά

Αμυγδαλιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.242370000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.905220000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αμυγδαλιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Amigdhalea, Amigdhalia, Amigdhalias, Amigdhaliá, Amigdhaliás, Amigdhaléa, Amygdalia, Amygdaliá, Buyuk-Tekeler, Buyúk-Tekelér, Αμυγδαλιά

Αμυγδαλιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Amygdalia or Amygdaliá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work