Βαθύλακκος

Κατοικημένη περιοχή Βαθύλακκος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βαθύλακκος

Βαθύλακκος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.257230000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.916380000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βαθύλακκος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kecheler, Kechelér, Vathilakkos, Vathylakkos, Vathílakkos, Vathýlakkos, Βαθύλακκος

Βαθύλακκος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vathylakkos or Vathýlakkos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work