Άνω Δρυμαλαίικα

Κατοικημένη περιοχή Άνω Δρυμαλαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άνω Δρυμαλαίικα

Άνω Δρυμαλαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.968690000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.544920000000

Κοντά σε Άνω Δρυμαλαίικα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Άνω Δρυμαλαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Dhrimalaiika, Ano Drymalaiika, Áno Dhrimalaíika, Áno Drymalaíika, Άνω Δρυμαλαίικα

Άνω Δρυμαλαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ano Drymalaiika or Áno Drymalaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work