Δρυμαλαίικα

Κατοικημένη περιοχή Δρυμαλαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δρυμαλαίικα

Δρυμαλαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.956420000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.546470000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δρυμαλαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhrimalaiika, Dhrimalaíika, Drymalaiika, Drymalaíika, Δρυμαλαίικα

Δρυμαλαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Drymalaiika or Drymalaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work