Άνω Παλαιοκκλήσι

Κατοικημένη περιοχή Άνω Παλαιοκκλήσι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άνω Παλαιοκκλήσι

Άνω Παλαιοκκλήσι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.582080000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.416190000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άνω Παλαιοκκλήσι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Palaiokklisi, Ano Palaiokklision, Áno Palaiokklísi, Áno Palaiokklísion, Άνω Παλαιοκκλήσι, Άνω Παλαιοκκλήσιον

Άνω Παλαιοκκλήσι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ano Palaiokklisi or Áno Palaiokklísi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work