Άνω Βλασία

Κατοικημένη περιοχή Άνω Βλασία

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άνω Βλασία

Άνω Βλασία Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.000360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.910170000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άνω Βλασία (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Vlasia, Ano Vlassia, Áno Vlasía, Áno Vlássia, Άνω Βλασία

Άνω Βλασία, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ano Vlasia or Áno Vlasía is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work