Μίχας

Κατοικημένη περιοχή Μίχας

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μίχας

Μίχας Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.020640000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.889830000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μίχας (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ayia Marina, Michas, Míchas, Theretron Mikha, Théretron Míkha, Μίχας

Μίχας, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Michas or Míchas is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work