Άρδοση

Κατοικημένη περιοχή Άρδοση

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άρδοση

Άρδοση Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.426310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.718810000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άρδοση (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ardhosi, Ardhosis, Ardhosos, Ardosi, Ardosis, Árdhosi, Árdhosis, Árdhosos, Árdosi, Árdosis, Άρδοση

Άρδοση, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 39 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ardosi or Árdosi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work