Μονόδεντρον

Κατοικημένη περιοχή Μονόδεντρον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μονόδεντρον

Μονόδεντρον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.422690000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.724060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μονόδεντρον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Monodendro, Monodendron, Monodentro, Monodentron, Monódendro, Monódendron, Monódentro, Monódentron, Μονόδενδρο, Μονόδεντρο, Μονόδεντρον

Μονόδεντρον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 83 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Monodendro or Monódendro is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work